การเลี้ยงปลาทอง

Tacit Knowledge

-ปลาทองมีสายพันธือะไรบ้าง

ตันโจ ออลันดา ทองวุ้น ฮอลันดาดำ โกเมต รักเร่ สิงญี่ปุ่น
-การเลี้ยงดูปลาทอง
พื้นฐานทั่วไปเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมน้ำ เพราะปลาตายง่ายเพราะกินเยอะ ต้องควบคุมปริมานอาหาร ไม่ต้องไปให้อาหารเยอะให้อาหารแค่วันละครั้ง
-ภาชนะที่ใส่
ภาชนะที่ใส่ต้องเป็นแบบไหนค่ะ ? ได้ทั้งนั้น แต่เน้นต้องมีออกซิเจนน้ำให้เพียงพอ การเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งหรือ 2 อาทิตย์ครั้ง
-อากาศหรืออกซิเจน
ต้องมีออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของปลา แต่ถ้าไปเลี้ยงในที่แคบๆ ไม่ได้ !! โหลเล็กๆไม่ได้ ถ้าอากาศเยอะสามารถอยู่แน่นได้ถ้าอากาศน้อยได้แค่ตัวสองตัวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเลี้ยงปลาทองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยากลองเลี้ยงปลามั่ง

อยากเลี้ยงบ้าง