การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา

เมื่อวาน 22 เม.ย.59 รับเชิญไปบรรยาย การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ความสนุก คือการ ชี้แนะว่า ในการบริหารสถานศึกษาจะมีนวัตกรรมเกิดได้ในจุดใดได้บ้าง

อย่างแรก แนวคิดของ โรงเรียนนวัตกรรม/รร.สร้างสรรค์

นำตัวอย่างของ Creative schools มาเล่าให้ฟัง

ยกตัวอย่าง รร. ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตัวอย่างในประเทศไทยได้ยก รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ที่่ อ.หางดง สังกัด อบจ.เชียงใหม่ (ผมมีโอกาสไปช่วยพัฒนาด้านกลยุทธของ รร. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน)

สรุป ต้องมีเป้าหมายที่จะท้าทายให้การศึกษาก้าวไปจากปัจจุบันและ ต้องเริ่มจากตัว ผอ. รร. เป็นสำคัญ แต่หากยังต้องใช้เวลา ให้หา รองผอ. และ ครูที่เก่งเข้ามาช่วย

เข้าดูได้ที่่ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (0)