เศรษฐกิจไม่เวอร์.สันโดษ

เศรษฐกิจไม่เวอร์.สันโดษ

คือ พอดีสมฐานะแห่งตน เช่น เป็นชาวนาก็ขับมอไซค์ พยาบาลกก็วิออส หมอก็แคมรี (อย่าให้ถึงกะเบนซ์เพราะมันแพงเกินพอดี เวอร์) ..การกินอาหาร..การซื้อบ้าน ..การท่องเที่ยวเอาพอสมควรแก่สถานะแห่งตน อย่าเวอร์ ...หากมีสะสมเหลือมากก็บริจาคออกไป

.

คำว่าเวอร์นี้ดีมาก แปลว่า over คือมันเกินพอดีนั่นเอง ซึ่งการเกินพอดีนี้แหละที่นำมาซึ่งทุกข์อันใหญ่หลวงในโลกจากลาวยันฝรั่งเศส ...พระท่านจึงสอนว่าให้อยู่อย่าง “สันโดษ” ..แต่คนโง่มันตีความคำว่าสันโดษผิดไปมาก บ้างก็ว่าหาว่าสอนให้คนขี้เกียจ โดยเฉพาะจากอจ.มหาลัยจบนอก กระแดะเห่อรวยแบบฝรั่ง โดยไม่เข้าแก่นแท้แห่งศาสนาของตน

สันโดษหมายว่า “จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่” คือไม่ไป “โกง” เอาส่วนเกินของคนอื่นนั่นเอง ซึ่งเป็น subset ของศีลข้อเดียวของพระนิกายถางแล้ว

-----------------------------คนถางธรรม (เมย. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)