160331-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Reside & live & dwell

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Reside & live & dwell

Reside กริยา

(DPWE) หมายถึง มีอยู่อย่างถาวร หรือชั่วระยะเวลาหนึ่งในสถานที่เฉพาะ

แต่เป็นคำที่ค่อนข้างอวดถึงสิทธิความสำคัญ

ที่สงวนการใช้ไว้กับการเข้าอยู่อาศัยในสถานที่สำคัญหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น

The Governor now reside in a mansion furnished by the state.

When she is in residence in London, the Queen resides at Buckingham Palace.

(NOAD) อธิบายเพิ่มว่า reside เป็นกริยา

หมายถึง การมีที่อยู่อย่างถาวรของคนหนึ่งในสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่ง

People who work in the city actually reside in neighboring towns.

The paintings now reside on the walls of a restaurant.

หรือตั้งอยู่ หรือเป็นอำนาจหรือสิทธิที่เป็นของบุคคลหรือคณะ

Legislative powers reside with the federal assembly.

หรือคุณภาพ ที่มีอยู่ในบางสิ่ง เช่น

The meaning of an utterance does not wholly reside in the semantic meaning.

Live กริยา ออกเสียง “LIV” หมายถึง มีชีวิต อยู่รอด อยู่อาศัย

เมื่อเป็น adj. ออกเสียง “LAIV” หมายถึง มีชีวิตอยู่

เมื่อเป็น adv. ออกเสียง “ไลฟ์” หมายถึง ถ่ายทอดสด (ทีวี)

(CCD) อธิบายว่า ถ้า live ในสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่ง ที่นั่นคือ your home เช่น

I have some friends who live in Nairobi.

ถ้าต้องการกล่าวว่า สถานที่หนึ่ง คือบ้านของผู้หนึ่ง อย่าใช้ live ในรูป progressive

สามารถใช้ live ในรูป progressive ได้แต่เพียงเมื่อต้องการบอกว่า

บางคนเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่น

หรือว่าที่ันั้นจะเป็นที่อยู่ของเขาชั่วคราวในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น

Her husband had just been released from prison and was now living at the house.

Remember that you are living in someone else’s home.

ถ้าต้องการบอกว่า คุณได้อาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่ง นานเท่าใด ให้ใช้ร่วมกับ for หรือ since เช่น

‘I have been living here for four years.’

‘I have been living here since 2007’ หรือ ‘I have lived here since 2007’

อย่าใช้ว่า “I am living here for four years.” หรือ “I am living here since 2007.”

Dwell กริยา

(DPWE) อ้างว่า dwell เป็นคำค่อนข้างเก่า ใช้เป็นทางการ หมายถึง อาศัยอยู่ในที่เฉพาะแห่ง

เช่น Groups of gypsies still dwell in these caves.

เมื่อใช้วลี dwell on/upon หมายถึง คิดหรือพูดหรือเขียน ยืดยาวเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอดีตที่น่าเศร้า

I’ve got better things to do than dwell on the past.

แต่เมื่อใช้เป็น นาม เป็นทางการ ยังถือว่าถูกต้องและใช้ทั่วไป

His dwelling is a costly cooperative apartment.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

604398

เขียน

31 Mar 2016 @ 15:56
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง