หลังจากที่ผมได้ไปสัมผัสกับการทำงานเป็นส่วนหนึ่ง(เศษเสี้ยว)ของการจัดสัมมนา คือได้ ไปมีส่วนร่วมตรงเป็นคนออกใบประกาศนียบัตร ผมได้รับรู้ถึงความยุ่งวุ่นวายของการทำงานตรงนี้ มึนหัวไปเลยครับ ในหัว มีแต่ ก-ฮ ตลอดทั้งวันเนื่องด้วย ชื่อที่ให้มา กับความเป็นจริงนั้นไม่เหมือนกัน มึนหัวไปเลย หลังจากอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องด้วยงาน 70 ปี ก็ได้กลับมาเข้าชั้นเรียนในอาทิตย์นี้ ซึ่งได้เรียนรู้ถึง หน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดสัมมนา (เพิ่งรู้ว่ามันมีเยอะขนาดนี้ ห้องผมจะทำกันรอดมั้ยนะ)  และ รูปแบบการจัดสัมมนา ต่าง ๆ ครับผม จบ.......