ระบบความเสี่ยงโรงพยาบาลแกลง


โรงพยาบาลแกลงดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลงเป็นประธานความเสี่ยงและมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยแพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน และเลขา/ตัวแทนของแต่ละทีมนำ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ภาพรวม ดำเนินการวางระบบและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรส่งผลให้ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการมีความปลอดภัย กำหนดโปรแกรมความเสี่ยงเป็น 2 ระบบ มี 7 โปรแกรม และระดับความรุนแรง ดังนี้

ความเสี่ยงทางคลินิก

A-B = เกือบพลาด

C-E = เกือบสูญเสีย

F-I = Sentinel Event

กระบวนการ:

บุคลากรของโรงพยาบาลและทีม ทำการค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน กล่องรับฟังความคิดเห็น การทบทวน 12 กิจกรรม ทบทวนเวชระเบียน ข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆ การตรวจสอบภายใน ประเมินระดับความรุนแรง แก้ไข ทบทวนเบื้องต้นหาแนวทางป้องกัน รายงานเข้าสู่ทีมความเสี่ยงเพื่อส่งต่อประเด็นที่ต้องการแก้ไขระดับทีม ไปยังทีม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการทบทวนแก้ไข แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และเฝ้าระวังความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ำ

ความเสี่ยงระดับ GHI แก้ไขทันที และวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำกับผู้เกี่ยวข้องทุก 1เดือน โดยแนวทางแก้ปัญหาความเสี่ยงระดับ GHI ดังนี้ เมื่อพบความเสี่ยง ที่จุดใดต้องจัดการความสี่ยง ณ จุดนั้น รายงานความเสี่ยงผ่านหัวหน้าหอผู้ป่วย และรายงานผู้บริหารภายใน 24 ชม แล้วนำปัญหานั้นมาทบทวนเป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำโดยทีมระดับกลาง


ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

การบูรณาการระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง:

การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทีมความเสี่ยงปรับแบบฟอร์มการสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้วิเคราะห์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางการจัดเก็บที่ชัดเจนและครอบคลุมขึ้น

ผลการดำเนินงาน

- มีการปรับระบบการจัดส่งความเสี่ยงให้ครอบคลุมโดยมีการกำหนดให้ใบความเสี่ยงทุกใบต้องส่งมาที่ศูนย์คุณภาพเพื่อลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนแล้วทางศูนย์คุณภาพเป็นผู้พิจารณากระจายความเสี่ยงไปให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโปรแกรมความเสี่ยงดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีการประสานงานกลับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

คำสำคัญ (Tags): #ระบบความเสี่ยง
หมายเลขบันทึก: 604212เขียนเมื่อ 29 มีนาคม 2016 14:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 เมษายน 2016 11:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี