แนวทางคุณวุฒิวิชาชีพครู

Teacher_More
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รศ. ดร. อรุณี วิริยะจิตรา กล่าวถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งกำลัง pilot คุณวุฒิครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะมีสามมาตรฐานจำแนกตามผลการสอบ CEFR คือ B1 B2 C โดยจะประเมินผล 2 อย่างคือ Proficiency ซึ่งครูแต่ละคนที่มา Boot Camp นั้นผ่านข้อนี้หมดแล้วจากการสอบ CEFR และ Competency คือ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินจาก ครูที่สอบได้ระดับ B1 ให้ส่งแผนฯ ที่ใช้สอนในชั่วโมงนั้น ส่วนครูที่สอบได้ระดับ B2 และ C ให้ส่งหน่วยการเรียนรู้และแผนฯ (ไม่มั่นใจว่า 4 หน่วยการเรียนรู้หรือเปล่า) พร้อมวีดีโอขณะที่ทำการสอนจริง นอกจากนั้นจะมีการถามคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้เรียนจาก Boot Camp ด้วย ถ้าผ่าน...จะได้ใบรับรอง โดยในอนาคตจะมีการบังคับใช้กับทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติ นอกจากนั้น อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์วัดระดับความรู้ตามภาคต่าง ๆ โดยสอบขึ้นบัญชีไว้ ถ้าผ่านก็จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ

รัชพล พิมพ์/ทาน

Boot Camp วันที่ 26 มีนาคม 2559 ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน

หมายเหตุ อาจมีข้อมูบบางส่วนตกหล่น ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย แอร์ก็เย็น นิ้วแข็ง ทำให้พิมพ์ยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)ความเห็น (0)