สรุป รมช. ศธ พบปะครู Boot Camp

Teacher_More
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สรุปที่ท่านได้พูด

1. ทางกระทรวงมีความคาดหวังกับครูจำนวน 350 ท่านที่มามาก มากกว่า ม.44

2. การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แต่สามารถเพิ่มความสามารถได้ในรายวิชาที่เป็น

พลศึกษาและสังคมศึกษา

3. เทอมหน้าอาจจะมีการปรับชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษจาก

สัปดาห์และ 1-3 คาบ อาจจะปรับเป็นวันละ 1 คาบ

เกิดคำถามว่าครูไม่พอ .... จะทำเช่นไร

1. จริงๆ ไม่ใช่ว่าครูไม่พอ แต่จะทำอย่างไรให้ครูได้พัฒนาตนเอง และได้มีเวลาไปสอนหนังสือมากขึ้น

เดี่ยวของจริงจะตามมา

รมช ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์

เตชทัต รายงาน

จาก โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)ความเห็น (0)