JJ16V3_7 KM เติมเต็มสู่ AEC @ มรภ ร้อยเอ็ด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลับมาบ้านเก่า

เรื่องเล่าเช้านี้ มาบ้านเก่า สมัย พ่ออาจิต ทำงานเป็นผู้พิพากษา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด พอจำได้ว่า เรียกสามล้อมาหน้าบ้าน ทุกวัน แบบอีสาน "สามล้อมาพี้"

บึงพลาญชัย คือเป้าหมายแรกที่มาจังหวัดเกินร้อย

เติมพลังด้วย เกาเหลาเลือดหมู ทานประจำ ตั้งแต่สมัยไปเป็น กก ตรวจการจ้างคณะเภสัชศาสตร์ มอบ

คนขายทักทาย จำหน้า JJ ได้ ว่า "อาจารย์ หายไปนาน นะครับ"

ทานพออิ่มหนำสำราญปาก ครับ

ไปช่วย ทำความเข้าใจ เรื่อง KM กับ ทีมงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ท่านรองอธิการบดี มรภ ผศ.ดรสมประสงค์ เสนารัตน์ มาเป็น ประธาน เปิดฤกษ์ KM สู่ AEC

ท่าน ผอ.สถาบันจัดการความรู้ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ เป็นพ่องาน หรือ คุณ เอื้ออำนวย

มาตรฐานที่สาม ของชาติ เป็นประเด็นแรกที่ ต้องสร้างความเข้าใจให้กับทีมงานที่หลากหลาย ประสบการณ์

ไม่ยากเกินปัญญา เพราะ เป็นชาวอุดมศึกษา นักพัฒนา

พาเข้าสู่ BAR นำพาสร้างสรรค์

เข้าใจไม่ยาก หากเปิดใจ " เรียนรู้ "

Action Learning ร่วมถอดบทเรียน เรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อพัฒนา

สุนทรียสนทนา นำพาให้สร้างสรรค์

รวบรวมปัญญา พากันก้าวสู่ AEC

ถอดกันคนละที เรื่องราวดีดี นำมาต่อยอด เพื่อพัฒนา มรภ ร้อยเอ็ด

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( ร่วมกู่สร้างสรรค์ ณ มรภ ร้อยเอ็ด 240316)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

Praew
IP: xxx.158.165.135
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่าที่ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ามาช่วยเหลือพวกเราชาวราชภัฏร้อยเอ็ด