วันนี้มีนัดกับการเข้าฟังการนำเสนอผลงานของโครงการ Patho-Otop2 อีกเช่นเคยค่ะ วันนี้ไม่มีคิวของทีมในสังกัด Hematoหรรษา มานำเสนอผลงาน และพี่เม่ยไม่ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ  พี่เม่ยจึงไปในฐานะของผู้ฟังคนหนึ่งค่ะ
ก็เช่นเคยที่เห็นคุณกิจที่นำเสนอผลงานทุกท่าน "มีความสามารถ" กันทุกคนเลย.....
แต่มาติดใจวิธีการนำเสนอผลงานของคุณกิจอยู่ท่านหนึ่งค่ะคือ คุณพินิจ แห่งทีมสลายกลิ่น หน่วยเคมีคลินิกของเรานี่เอง  รายละเอียดของการดำเนินงาน คงจะติดตามได้จากบันทึกของคุณศิริ นะคะ
แต่มุมที่พี่เม่ยมองเห็นก็คือ......
  • คุณพินิจเป็นแบบอย่างของคุณกิจ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้ผู้อื่นฟังได้อย่างชัดเจน หมดจด
  • เล่าได้ทุกเรื่องราวที่ได้ลงมือทำ อธิบายได้แบบ "ผู้รู้.."
  • เล่าที่มาที่ไปของการทำงานแต่ละขั้นตอน ได้แบบ "How to?"
  • ฮั่นแน่!....มีการสาธิตการประดิษฐ์อุปกรณ์แต่ละขั้นตอนให้ดูด้วย
โหย...พี่เม่ยนั่งฟังแล้วก็รู้สึก...ชื่นช๊ม ชื่นชม....
ด้วยความประทับใจค่ะ
หมายเหตุ: การชื่นชมในครั้งนี้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนประเมินของท่านกรรมการแต่อย่างใดนะคะ  เป็นการชื่นชมส่วนตัวค่ะ นี่ถ้าคุณพินิจยังสร้างบ้านให้พี่เม่ยไม่เสร็จนะ  อาจจะคิดได้ว่าพี่เม่ยชื่นชมเพื่อจะขอลดค่ารับเหมาลงบ้างแน่ๆเลย...555