พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

๒๐ มีนาคม

( พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช )

พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง เกิดเมื่อ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๐๙๘ ตรงกับวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ ๔ ของหลวงพินิจอักษร ( ทองดี ) กับ นางดาวเรือง ( หยก ) มีพี่น้องดังนี้

คนที่ ๑ เป็นหญิงชื่อ สา ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าพี่นางเธอ กรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี

คนที่ ๒ เป็นชายชื่อ ขุนรามณรงค์ ถึงแก่กรรมก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

คนที่ ๓ เป็นหญิงชื่อ แก้ว ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าพี่นางเธอ กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์

คนที่ ๔ เป็นชายชื่อ ทองด้วง ( รัชกาลที่ ๑ )

คนที่ ๕ เป็นชายชื่อ บุญมา ( กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท )

เมื่อเจริญวัยได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในสมัยสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิจ ( ขุนหลวงดอกมะเดื่อ )

พ.ศ. ๒๓๐๐ อายุ ๒๑ ปีได้บวช ณ วัดมหาทลาย เมื่อลาสิกขาบทแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวง

พ.ศ. ๒๓๐๓ อายุ ๒๔ ปี ได้สมรสกับนางสาวนาก ธิดาของคหบดีตำบลอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม

พ.ศ. ๒๓๐๔ อายุ ๒๕ ปีในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกบัตรเมืองราชบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๑ ในสมัยพระเจ้าตากสิน ได้รับราชการมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระราชวรินทร์ ( กรมพระตำรวจหลวง )

เมื่อเสร็จศึกในการปราบชุมนุมพิมาย ได้เลื่อนขึ้นเป็น พระยาอภัยรณฤทธิ์

พ.ศ. ๒๓๑๓ เมื่อครั้งปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง มีความชอบได้เป็นพระยายมราช และทำหน้าที่สมุหนายกอีกด้วย

พ.ศ. ๒๓๑๔ ได้เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าพระยาจักรี คุมทัพไปรบกับพม่าเสร็จศึกพม่าแล้ว ได้ยกทัพไปตีเขมรมาเป็นเมืองขึ้น พ.ศ. ๒๓๑๙ เป็นแม่ทัพไปตีเขมรป่าดง ( สุรินทร์ ขุขันธ์ สังขะ ) แคว้นลาวทางใต้ ได้เมืองจำปาศักดิ์ สีทันดร อัตตะปือ เสร็จศึกได้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิลึกมหมา ทุกนัคราระอาเดช นเรศรราช สุริยวงศ์ องค์อัครบาทมุลิกากร บวรรัตนปรินายก

พ.ศ. ๒๓๒๔ ยกทัพไปปราบจลาจลในเขมรแต่ไม่สำเร็จเพราะเกิดกบฏในกรุงธนบุรีต้องยกทัพกลับ

พ.ศ. ๒๓๒๕ อาณาประชาราษฏร์ กราบทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ อยู่ในราชสมบัติ ๒๗ ปี เสด็จสวรรคต ๗ กันยายน ๒๓๕๒ รวมพระชนมายุ ๗๓ พรรษา ครองราชย์ นาน ๒๘ ปี มีโอรสธิดารวม ๔๒ พระองค์

ข้อความนี้คัดลอกมาจาก line ของ ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ เรื่องดีดี มีสาระ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ Dr.Ple ที่ติดตามและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอครับ