ยิ่งทำ...ยิ่งได้ ยิ่งให้...ยิ่งมี

ยิ่งทำ...ยิ่งได้

ยิ่งให้...ยิ่งมี

กฏแห่งกรรมนั้นไม่ใช่ความเชื่อ

ไม่ใช่เรื่องที่แต่งเล่นๆ มาหลอกให้คนกลัว

แต่เป็นกฏแห่งความจริงของธรรมชาติ

ที่ควบคุมสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สมดุลโลก สมดุลธรรม

โดยเฉพาะในเรื่อง

ยิ่งทำ...ยิ่งได้

ยิ่งให้...ยิ่งมี

ทำไม? ยิ่งทำ...ยิ่งได้

เพราะการลงมือทำหรือการสร้างกรรมดี สร้างบุญกุศลนั้น

จะได้กับตัวผู้สร้างตามที่ลงมือสร้างกรรมดีทุกประการ

บุญนั้นไม่เคยหายไปไหน ไม่ว่าจะกี่ภพ กี่ชาติ

เช่นเดียวกับกรรมชั่ว ยิ่งทำก็จะยิ่งได้รับผลชั่วตามนั้น

กฏแห่งกรรมเป็นกฏแห่งความยุติธรรม

ไม่เคยไว้หน้าใครทั้งสิ้น...

ทำไม? ยิ่งให้...ยิ่งมี

คนที่สละ ให้ ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเรื่องใด

อันก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้รับได้จริง

ทันกาล ทันประโยชน์ และถูกคน

ใจที่เสียสละให้ย่อมมีความสุข

ย่อมเบิกบาน

ย่อมลดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้

กิเลสทั้งปวง

ยิ่งให้...ยิ่งได้

ในทางโลก ก็เป็นกฎแห่งธรรมชาติ

ยิ่งให้ความรักความเมตตา การช่วยเหลือค้ำจุนผู้อื่น

ผู้นั้นย่อมได้รับความรัก ความช่วยเหลืออุดหนุนมากขึ้น

ยิ่งประณีต บริสุทธิ์มากเท่าใด

ก็จะเป็นเหตุให้กลายเป็นผู้มีทรัพย์มาก

มีกัลยาณมิตรติดตัวไปทุกภพชาติ

ไม่ขาดสาย.....

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)