ผลของความดี

คนโดยมาก..

มักเข้าใจผิดในผลของความดี

คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง

และมักมุ่งผลพลอยได้เป็นสำคัญ

.

เมื่อไม่ได้ผลเป็นวัตถุจากการทำความดีก็จะบ่นว่า

"ทำดีไม่เห็นจะได้อะไร" "รักษาศีลไม่เห็นร่ำรวยอะไร"

เป็นเพราะไม่เข้าใจว่า ผลของความดีคืออะไร?

:: ผลของความดี คือความหลุดพ้น

ผู้ทำความดี ย่อมแสดงถึงว่า ..

.. เป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว

.. มีจิตกว้างขวางออกไปโดยลำดับ

.. และเห็นว่า การให้สำคัญกว่าการรับ

.. และ ย่อมบำเพ็ญความดีเพื่อความดี

::. มิใช่เพื่อผลตอบแทนใดๆ เป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)