สัจธรรมเเห่งชีวิต

สัจธรรมของความยิ่งใหญ่ที่เกินกว่า มี 5 อย่าง คือ

1.ไม่มีมิตรสหายใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรู้

2.ไม่มีศัตรูใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย

3.ไม่มีความรักใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรักของพ่อแม่

4.ไม่มีอำนาจใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า กฏแห่งกรรม

5.ไม่มีคุณงามความดี ใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความกตัญญู-กตเวทิตา

*5อย่างนี้ ถ้าเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุข ความเจริญ*


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)