160316-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Q – Queue / query & question & inquiry / quick & quickly


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Queue นาม ใช้ใน UK เทียบเท่า line ใช้ใน US หมายถึง แถวของผู้คน ปกติยืนหรืออยู่ในรถ รอเพื่อทำหรือรับ บางสิ่ง

There was a long queue (line) of traffic stretching down the road.

Dozens of people were queuing up to get tickets.


Query & question & inquiry

Query นาม คำถาม ที่มักแสดงความสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่ง หรือที่ต้องการคำตอบจากเจ้าหน้าที่

If you have any queries about your treatment, the doctor will answer them.

เมื่อเป็น กริยา หมายถึง การตั้งคำถาม โดยเฉพาะเพื่อตรวจดูว่าบางสิ่งเป็นความจริง

A few students have queried their marks.

เป็นคำที่ปกติจำกัดการใช้ query กับเรื่อง เฉพาะอย่าง มีขีดจำกัด หรือจำกัดขอบเขต

The clerk has a query about this particular charge.

Question

นาม คำที่ใช้ทั่วไป เป็นประโยคหรือวลี ใช้เพื่อหาข้อมูล

The police asked me questions all day.

Several men were questioned by police yesterday about the burglary.

Inquiry นาม ใน UK ใช้ enquiry หมายถึง กระบวนการถาม

กระทำเป็นทางการเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับบางสิ่งที่ได้เกิดแล้ว

Citizens have demanded a full inquiry into the government’s handling of the epidemic.

The inquiry by the coroner lasted for several hours.


Quick & quickly

Quick ใช้ให้เป็นได้ทั้ง นาม adj. และ adv.

วลีที่ได้ยินบ่อยเช่น come quick และ move quick ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรเลือกใช้ Quickly แทน

By acting quickly (ไม่ใช่ quick) they expect to make a big profit.

ดีที่สุดคือใช้ quick ให้เป็น นามเพียงอย่างเดียว หรือ adj. เช่น a quick mind.

(OALD) อธิบายว่า Quick เมื่อเป็น adj. มีความหมายพ้องกันกับ fast และ rapid โดยที่

ใช้ Fast กับ นาม เช่น car/train/bowler/pace/lane

โดยที่ใช้ fast เฉพาะเมื่อบรรยายเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ หรือสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูง

ใช้ Quick กับ นาม เช่น glance/look/reply/decision/way

โดยที่ใช้ quick บ่อยครั้งกว่า เมื่อกล่าวถึง การกระทำบางสิ่งได้สำเร็จโดยเร็วหรือไม่ชักช้า

และใช้ Rapid กับ นาม เช่น change/growth/increase/decline/progress

เมื่อใช้เป็นทางการควรเลือก Rapid, swift หรือ speedy

โดยที่ใช้ Rapid โดยทั่วไปมากกว่า เมื่อกล่าวถึงความไว ที่บางสิ่งเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช้กับบางสิ่งที่เคลื่อนที่ หรือกระทำได้เร็ว

ใช้ swift เพื่อบรรยายถึง บางสิ่งที่เกิดขึ้น หรือทำสำเร็จโดยเร็วและทันที a swift decision.

ส่วน speedy มีความหมายคล้ายๆ A speedy recovery

และไม่ค่อยใช้คำนี้กับความเร็วของบางสิ่งที่เคลื่อนที่

We need to make a speedy decision.

Everyone is hoping for a speedy end to the conflict.


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 603578เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2016 20:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2016 20:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี