กองทุนรวม


กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายๆ รายมารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และทรัพย์สินต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ บัตรเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนโดยมีบริษัทจัดการเป็นผู้จัด ตั้งและบริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่ สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัดไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ความน่าสนใจและจุดเด่นของกองทุนรวม

1. มีมืออาชีพมาบริหารเงินให้ ซึ่งมืออาชีพในที่นี้จะหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม (บลจ.) หรือบริษัทจัดการที่มีผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการลงทุน และที่สำคัญ ต้องได้รับการอบรม และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนดก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดการกองทุน หรือผู้บริหารเงินกองทุนให้เป็นตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ กองทุนรวมนั้นๆ

2. มีการกระจายความเสี่ยง โดยผู้จัดการกองทุนจะนำเงินที่รวมกันได้ก้อนใหญ่ไปลงทุน ในตราสารทางการเงินหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ("หนังสือชี้ชวน") ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว

3. มีสภาพคล่อง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนออกได้เมื่อต้องการเงินสด หรืออีกนัยหนึ่ง สามารถจะรับเงินที่ลงทุนไปแล้วกลับคืนมาด้วยการขายหน่วยลงทุนคืน (ไถ่ถอน) หรือนำไปขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

4. มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เนื่องจากกองทุนรวมแต่ละกองทุนจะมีนโยบาย การลงทุนเฉพาะตัวแตกต่างกันไปซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกนโยบาย ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ ดังนั้นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมคือ การสำรวจตัวเอง ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ ฐานะการเงิน ระยะเวลาในการใช้เงิน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.scbam.com/v2/th/investment-zone/knowled...

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 603392เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2016 20:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มีนาคม 2016 20:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี