​คุณภาพของบริการราชการ

ปัญหาแบบนี้หากเกิดกับธนาคาร เขาจะถือเป็นเรื่องใหญ่ เสียหาย เสียหน้า เสียชื่อ เพราะเป็นบริการที่ต้องแข่งขัน บริการของรัฐผูกขาด ไม่ต้องแข่ง จึงไม่ต้องประกันคุณภาพ เป็นรัฐที่ด้อยคุณภาพ

คุณภาพของบริการราชการ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ผมไปต่อทะเบียนรถยนต์ที่บริการวันเสาร์-อาทิตย์ ที่บิ๊กซี ปากเกร็ด ไปถึงเวลาเกือบ ๑๐ น. มีคนเข้าคิวอยู่แล้วเกือบสิบคน ผมไปต่อคิวจนเหลือคนข้างหน้าผมสี่คนเครื่อง พริ้นท์เตอร์ก็เสีย เจ้าหน้าที่บอกเป็นนัยว่าต้องรอช่างมาแก้ ผมถามว่า คาดว่ารอนานเท่าไร เธอตอบว่าไม่ทราบ ถามว่าอีกนานเท่าไรช่างจึงจะมาถึง ตอบว่าไม่ทราบ ถามว่าช่างอยู่ที่ไหน ตอบว่าไม่ทราบ เพราะเป็นงาน outsource ผมจึงออกจากแถวเป็นคนแรก ไปทำธุระอย่างอื่น

เล่าให้สาวน้อยฟัง เธอบอกว่า เป็นบริการรับช่วง จะโทษกรมการขนส่งทางบกไม่ได้

ผมกลับมาคิดว่า ปัญหาแบบนี้หากเกิดกับธนาคาร เขาจะถือเป็นเรื่องใหญ่ เสียหาย เสียหน้า เสียชื่อ เพราะเป็นบริการที่ต้องแข่งขัน บริการของรัฐผูกขาด ไม่ต้องแข่ง จึงไม่ต้องประกันคุณภาพ เป็นรัฐที่ด้อยคุณภาพ

ที่จริง รู้ๆ กันอยู่ ว่าราชการไทยคุณภาพลดลง ข้าราชการมีคุณภาพด้อยลง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก

อีกสักครู่ ผมกลับไปที่เคาน์เตอร์บริการ และถ่ายรูปมาดังข้างบน

วิจารณ์ พานิช

๑๓ มี.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)