กองทุนรวม

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กองทุนรวมคือ การที่ผู้ลงทุนนำเงินมารวมกันเป็นเหมือนเงินกองกลาง และนำเงินที่ได้นั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนก็จะด้รับหน่วยลงทุนซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของๆเงินนั้นโดยผู้ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทน อาจจะเป็นในรูป

1. เงินปันผล

2. กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน

เเต่ผู้ลงทุนต้องระลึกไว้ว่าการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนที่จะลงทุนผู้ลงทุนต้องหาข้อมูลของกองทุนนั้นๆรวมถึงเปิดใจยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งเราจะเเบ่งกองทุนเป็นประเภทดังนี้

1. กองทุนเปิด คือ อายุของโครงการไม่แน่นอนอาจจะกำหนดหรือไม่ก็ได้รวมถึงสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ต่อเนื่องและสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนได้

2. กองทุนปิด คือ อายุของโครงการมีกำหนดแน่นอน มีการเปิดจองหน่วยลงทุนครั้งเดียวเมื่อเริ่มโครงการ รวมถึงไม่มีการรับซื้อหน่วยลงทุนคืนจากผู้ลงทุน
ตัวอย่างกองทุนรวม

1. กองทุนรวมตลาดเงิน

2. กองทุนรวมตราสารหนี

3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

4. กองทนรวมทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ


อ้างอิง: https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfun...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)