ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่4)

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีชาวบ้านมาอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

โดย ปลัดอำเภอ,ทหาร

เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่ การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)