ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา

ที่มา :/// https://th.wikipedia.org/wiki

ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-24 โดยมีศูนย์กลางการปกครอง หรือ สถานที่ตั้งเมือง 3 แห่งโดยสามารถลำดับจากพัฒนาการได้แก่

ซึ่งบันทึกต่อไปผู้บันทึกจะนำข้อมูลและเนื้อหาแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อของสถานที่ตั้ง ต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมบท"เล่าขานบ้านเกิดเมืองนอนแต่แรก"ความเห็น (0)