ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๔๖ บท

ร่ายอารมณ์คนเกษียณ...สรุปฝั่งวันละบท

..............................................

>อำนาจนั้น หนักแปลก เหมือนแบกตึก
แต่คนยึด นึกหลง ว่าคงสุข
ได้ครองจน จบวาร ไม่อยากลุก
อยากแบกทุกข์ ซุ่มคร่า หวนมาครองฯ..”นายแคง คนโคกโพธิ์๕๙”
>>ขอให้ทุกท่านระลึกรู้การอยู่ในสายกลางและโชคดี ในวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ Counter ๑๔๖ บท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)