รับรู้พลังกิจกรรมบำบัด ผ่าน "แม่กุ" สมาคมสายใยครอบครัว

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พี่เลี้ยง ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อาจารย์สุพรรษา ตาใจ น้องๆนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปี 3 ม.มหิดล แม่กุ พี่ๆทีมงานผู้มีประสบการณ์ทางจิต รวมถึงผู้รับบริการ จากโรงพยาบาลศรีธัญญาที่ ให้โอกาสได้เรียนรู้ สัมผัส อีกหนึ่งพลังกิจกรรมบำบัด ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจ

แม้ว่าช่วงเช้าก่อนออกเดินทางไปยัง สมาคมสายใยครอบครัว ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จะมีอุปสรรคนิดหน่อยในเรื่องการนัดหมาย แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งพลังใจที่มุ่งมั่นเพื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์กิจกรรมบำบัด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ได้มีโอกาสกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจกรรมบำบัดด้านผู้ป่วยจิตเวชอีกครั้ง รับรู้ได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้น ที่ผ่านเข้ามาเป็นระยะๆ ยิ่งได้เห็นอาคาร สถานที่ บรรยากาศ ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงอดีตของตนเองที่เคยเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัด แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกขัดแย้งทันที ที่ได้เห็น "แม่กุ" ซึ่งผิดคาดจากที่คิดไว้ แม่กุเป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่ง ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก แม่กุไม่ได้เป็นบุคคลากรทางด้านการแพทย์แต่สามารถให้ประสบการณ์ที่บุคคลากรทางการแพทย์ต้องยอมรับในพลังความสามารถ เมื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงพลังกิจกรรมบำบัดที่มีอยู่ในตัวแม่กุ ทุกๆการกระทำแฝงไปด้วยความหมาย อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีการตระเตรียม ซึ่งหากคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเป็นระบบ จะพบโปรแกรมการบำบัดด้วยกิจกรรม 10 อย่าง ที่แสดงออกผ่านทักษะปฏิบัติ 5 ด้าน ในตัวแม่กุ

10 อย่างที่ว่าคือ symbolic, supportive, sensitive, systemic, story telling, state (Mood management), self to social management, social support system, self management skills, Supported employment ในขณะที่ทักษะ 5 ด้านที่มีอยู่ในตัวแม่กูุคือ Remember, Respect, Recognize, Recovery, Rehabilitation

นับเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ทำให้ผมได้เรียนรู้พลังกิจกรรมบำบัดอีกครั้ง.....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้พลังกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)