กาลเวลา

กาลเวลาที่ผ่านไป

สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแค่ สองคนพาไป นี้คือ ปรัชญา ของคนอีสาน เพื่อสอนให้รู้ว่า ชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ อยู่กับสิ่งที่ไม่ควรประมาท ถ้าประมาทก็จะไม่มีการเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยความหมาย

สี่คนหาม ก็หมายถึง ธาตุ 4 มีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ที่มีอยู่ในร่างกายเรานี้เอง ธาตุดิน คือของที่แข็งในร่างกาย มีกระดูก เป็นต้น ถ้าไม่ระวังกระดูก เมื่อเสื่อมแล้ว โดนเฉพาะมีไขกระดูกด้วย เป็นปัจจัยให้ระบเลือดในร่างกายผลิตโลหิต ธาตุน้ำ คือ ของเหลวในร่างกายน้ำเลือด เป็นต้น ถ้ามีนำ้ตาลมาก ก็เกิดโรค ธาตุไฟ คือเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ร่างกายอบอุ่นยังไม่ตาย ธาตุลม คือลมหายใจเข้า ออก พระพุทธเจ้าสอบว่าหายเข้ารู้หายใจออกรู้ 3 หน 7 หน ออกซิเจนเข้า คาร์บอนออกมา เป็นการให้เยื่อในร่างกายมีชีวิต

สามคนแห่ หมายถึง ไตรลักษณะ 3 คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน สร้างให้เกิดได้แต่บังคับไม่ได้ เกิดปฎิกิริยานอกเหนือจิตควบคุม แต่เอาใจ กาย วาจา สังเกตรับรู้อารมณ์ได้ ผมดำกลับหงอก การเจ็บป่วย การเสื่อมของสภาพร่างกาย

หนึ่งคนนั่งแค่ คือ จิตใจของเรานี้เอง จิตเป็นตัวกำหนดรู้อารมณ์ทุกข์ส สุข

สองคนพาไป คือบุญ และบาป นั้นเอง ไปสู่สวรรค์ นิพพาน คือบุญ ไปสู่นรก คือบาป ครับ


สอนให้รู้ว่า อย่าประมาท สาธุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  การเรียนการสอนความเห็น (0)