​สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มิได้เป็นไปตามคำสรรเสริญหรือนินทา

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

มิได้เป็นไปตามคำสรรเสริญหรือนินทา

**********************************

มีคนจำนวนมากชอบส่งคำอวยพร หรือจัดงานขอพร/ให้พร หรือ อวยพรในวาระต่างๆ หรือ ขอพรผู้อื่น ผ่านทุกระบบการสื่อสาร

และ ในทางตรงกันข้าม คนส่วนใหญ่แม้ไม่ชอบให้คนอื่นนินทาตนเองในเรื่องที่ตัวเองทำไม่ถูก/ไม่ควร แต่ก็ชอบนินทาการกระทำของคนอื่นๆ อยู่เนืองๆ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น แค่ “โลกธรรม” ที่อาจจะมีความหมายในทางโลก “บ้าง” แต่ก็มิได้มีความหมายในทาง “ธรรม”

กล่าวคือ อาจจะช่วยให้เรามีระบบตรวจสอบการปฏิบัติตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากการหมั่นตรวจสอบจิต สมอง วิถีคิด วิธีคิด และการกระทำของตัวเองว่ายังอยู่ในเส้นทาง “ธรรมะ” ที่ดี ที่ถูกต้องหรือไม่

ซึ่งจะทำให้เรารักษาจิต รักษาใจ รักษาตัว ให้ทำในสิ่งที่ถูก ที่ควร โดยไม่หลงทางไปสู่ “อบายภูมิ” ได้โดยง่าย

ดังนั้นเมื่อมีใครสรรเสริญ หรือ นินทา เราจึงควรรับฟังในระบบคิดของเราทั้งสองกรณี และนำมาไต่ตรอง ตรวจสอบตัวเอง

ว่า....

ทั้งสรรเสริญและนินทานั้น มีความถูกต้องหรือไม่ มีเนื้อหาและสาระ ควรแก่การนำมาปรับทิศทางการพัฒนา “จิต” ระบบคิด และการกระทำของตัวเองมากน้อยเพียงใด

เพื่อป้องกันปัญหา “ดื้อแพ่ง” “หูทวนลม” หรือ “ตื่นเต้น” “อ่อนไหว” ไปกับสิ่งที่ไร้สาระ ไม่มีแก่นสารของเป็นจริง และสัจธรรม ทั้งทางลบและทางบวกของคำสรรเสริญ/นินทา เหล่านั้น

ถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ คำสรรเสริญ/นินทาเหล่านั้น ก็ไร้ประโยชน์ และอาจจะเกิดโทษขึ้นมาแทน โดยการ “หลง” ดีใจหรือเสียใจไปกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้

เราจึงควรมีสติ นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์

เพราะทุกสิ่งอาจยังประโยชน์ได้ทั้งนั้น

ถ้ารู้จักใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)