หลง .. สวรรค์

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อจิตใจมนุษย์เรานั้น จะเป็นไปตามเหตุปัจจัย

มีเหตุปัจจัยทำให้โกรธ จิตใจก็ร้อนรนดั่งตกอยู่ในนรกภูมิ


มีเหตุปัจจัยให้สุข ก็สุขดั่งได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า หนอ
ในมิติของการปฏิบัติธรรมนั้น ทางสายหลัก คือ ทาน ศีล ภาวนา

เพื่อพัฒนา สติ สมาธิ และ ปัญญา


เราฝึกสติ ให้เข้มแข็งเป็นสติอัตโนมัติ หรือ มหาสติ

โดยเมื่อถ้าจิต "หลง" ไปแล้ว จะได้มีสติดึงกลับสู่ทางได้ดีขึ้น


เมื่อมี สติ ก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิ มีกำลัง ในการอยู่เหนือกิเลส


เมื่อมีกำลังแห่งสมาธิ จิตก็จะใส สะอาด สว่าง สงบ

มีปัญญาพิจารณาความเป็นจริงของกายและใจได้ดียิ่งขึ้น หนอ
พุทธศาสนา สาย ZEN นั้น

มุ่งสอนให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ ซึ่งเป็นความว่าง โดยอาศัยปัญญาญาณ

หนอ


ในการฝึกตนนั้น

ภพภูมิที่อยู่ข้างล่าง มนุษยภูมินั้น จะร้อนรนไปกับพิษทุกข์

หรือ หลง ติดไปกับ ทุกข์ จนไม่สามารถหันมาฝึกตนได้ หนอ
ส่วนภพภูมิที่อยู่เหนือขึ้นไปจากมนุษยภูมินั้น

ก็ติดสุข อาจหลงไปในสุขจนไม่เพียรหมั่นฝึกตน หนอ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)