๓๐ปี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บนเส้นทางความรับผิดชอบ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้จัดงานครบ ๓๐ ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสมานสโมสร อาคาร ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้มาร่วมงานนี้ในฐานะอดีตผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คนที่ ๑๒ (๑ กค. ๒๕๔๑ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๒ ) ซึ่งนอกจากการได้ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยกันแล้ว ยังได้มีโอกาสรับชมวิดีทัศน์ ความเป็นมาและผลงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้รับมอบหนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนฯในรอบ ๓๐ ปี ซึ่งนับเป็นเอกสารสำคัญที่มีการเผยแพร่สาระทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง อันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าทีอย่างเข็มแข็งในการค้ำชูรักษาสถานะของระบบการเงินไทย การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินในยามวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และยังคงมีพันธะกิจในการติดตามและบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๕๕

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้กล่าวเปิดงานว่า "..ภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกธนาคารแห่งประเทศไทย.."

นับเป็นวาระโอกาสที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้เคยปฎิบัติงานร่วมกันมาอย่างไม่ท้อถอย จากรุ่นสู่รุ่น ที่ได้กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และข้าพเจ้าขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน ที่เข้าสู่ยุคแห่งความท้าทายทางการเงิน ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องรู้เท่าทัน และป้องกันปัญหาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกในอนาคต

.....................................................................................................................................................................

ภาพจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

อ่านบันทึกที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่:

คนทำงานสามวัง (๗)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมการทำงานที่เข้มแข็งจ้ะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

30 ปีแล้ว ผ่านไปไวมาก ได้เรียนรู้ตลอดเวลา

ขอบคุณมากๆครับ

  • โอ๋-อโณ
  • ขจิต ฝอยทอง
  • คนใต้โดยภรรยา
  • คุณมะเดื่อ
  • อักขณิช
  • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)

  • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  • น้องคุณมะเดื่อ...ขอบคุณมากสำหรับภาพพระอาทิตย์เหนือขอบฟ้าสวยงาม พร้อมกำลังใจแก่พวกเราค่ะ.
  • น้องดร.ขจิต....นับเป็นประสบการณ์การทำงานในยามกู้วิกฤตการเงินของประเทศที่ต้องร่วมกันทำงานแข่งกับเวลาอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็งจริงๆ ท่ามกลางปัญหารุมล้อมทั้งจากภายในและต่างประเทศค่ะ
  • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600261?3045687