160131-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Likes of / likewise / limit & delimit / lineage & linage

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Likes of คำไม่เป็นมาตรฐานเมื่อให้หมายความว่า ในชนิดหนึ่ง = of a kind

หรือในแบบหนึ่ง = of a sort หลีกเลี่ยงการใช้ในประโยค เช่น

“She wore a hat the likes of which I’d never seen before.”

ใช้แต่เพียง like หรือตัดทิ้งทั้งคู่


Likewise เป็น adv. มาตรฐาน หมายถึง นอกจากนั้น ยิ่งกว่านั้น อนึ่ง = moreover

Mrs. James is likewise our best hostess.

เมื่อเป็น adv. ยังหมายถึง คล้ายกัน อย่างเดียวกัน เช่นเดียวกัน

ในความหมายเช่นนี้ ทำให้บางคน นำไปใช้ ตอบเมื่อแนะนำ ให้รู้จักบางคน เช่น

“I’m glad to meet you” โดยตอบว่า “Likewiseซึ่งไม่ถูกต้อง ควรใช้ว่า

“I am, too” หรือแม้คำที่ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่คุ้นกันมากว่า “Me, too” ก็ยังดีกว่า


Limit & delimit

Limit หมายถึง จำกัดวง กั้นไว้ ให้อยู่ในวง

The chairman will limit each speaker to five minutes.

Please limit your expense accounts for the next few weeks.

Delimit หมายถึง กำหนดจำนวน ทำเครื่องหมายเพื่อแยก หรือขีดเส้นเขตแดนของบางสิ่ง

The line of demarcation will delimit the fighting areas.

Agreements delimiting fishing zones.


Lineage & linage สองคำที่สับสน จากการสะกดที่ใกล้เคียง แต่ออกเสียงต่างกัน

Lineage คำสามพยางค์ ออกเสียงทั้งสามพยางค์ว่า “LIN’e’ij”

สงวนไว้ให้ หมายถึง เชื้อสาย สายสกุล วงศ์ตระกูล

His entire lineage has been warriors.

She tried to trace her lineage to early settler in Jamestown, Virginia.

Linage คำสองพยางค์ ที่ต้องออกเสียง ‘LIE’nij” เป็นสองพยางค์เสมอ

ถึงแม้อาจสะกดเหมือนอีกคำได้ด้วยก็ตาม

หมายถึง จำนวนบรรทัดของสิ่งพิมพ์ ชิ้นหนึ่ง ใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ชำระให้แก่งานนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)