การวางแผนธุรกิจ SMEs

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เริ่มต้นอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่งจบการศึกษามาหมาด ๆ หรือทำงานรับเงินเดือนมาสักระยะหนึ่งแล้ว และอยากก้าวออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรือมีธุรกิจส่วนตัวที่ชอบหรือถนัดเป็นงานเสริม การจะทำความฝันให้เป็นจริงได้ เราจะต้องมองให้รอบทุกด้าน เพราะนอกจากภาพความสำเร็จสวยหรู ไม่ว่าจะเป็นการได้รับผลตอบแทนสูงในรูปของกำไร โอกาสที่จะร่ำรวย การได้เป็นนายของตนเอง หรือการได้รับการยอมรับนับถือในสังคม ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกมาก เช่น เงินลงทุนที่จะใช้ การต้องทำงานหนักขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น ต้องแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่าง รวมถึงการมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน หรือเลิกกิจการ และสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนตัดสินใจก้าวออกมาเป็นผู้ประกอบการ ก็จะต้องต้องศึกษาข้อมูล เรียนรู้ให้มากที่สุด และวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

สำรวจตนเอง: พร้อมที่จะทำธุรกิจหรือไม่ ?

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมักจะมีลักษณะหลาย ๆ อย่างคล้ายคลึงกัน อันได้แก่

1. มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารธุรกิจ ลองสำรวจตนเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถเพียงพอในการบริหารธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่

01.jpg

2. มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ คนเรามีบุคลิกลักษณะทั้งภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ลองสำรวจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หรือจะสร้างมันให้เป็นสัญชาตญาณของเราได้อย่างไร

  • มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ
  • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อทำในสิ่งที่แตกต่างหรือดีกว่าเดิม
  • มีความสามารถในการมองเห็น วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ
  • มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และการโน้มน้าวจูงใจ
  • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่
  • มีแผนสองไว้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอ
  • มีความมุมานะพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและความผิดหวัง
  • มีความคิดเชิงบวก เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ


ที่มา : https://www.1213.or.th/th/moneymgt/smebusplan/Page...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านความเห็น (0)