(118) เรียนรู้กับ KM: กลุ่ม 'ชุมชนคนใฝ่รู้-แลก-เปลี่ยน'

ใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนางานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม .. แต่ไม่มีความยั่งยืนเลยแม้แต่เรื่องเดียว .. ดิฉันปรับกระบวนท่าใหม่ ลงทุน 'แจกอั่งเปา' เลยค่ะ

ดิฉันสนใจ KM (Knowledge Management) ค่ะ ใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนางาน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ได้สำเร็จหลายเรื่องแล้ว สำเร็จในที่นี้หมายความแค่ได้ทำ ทำได้ แต่ไม่มีความยั่งยืนเลยแม้แต่เรื่องเดียว

ช่วงหลังนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 58 เป็นต้นมา ดิฉันเริ่มขยับขอบเขตงาน KM ให้กว้างขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่ม KM ในเฟสบุ๊ค เว็บที่นิยมมากในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จึงใกล้ตัวและสะดวกดีต่อกลุ่มเป้าหมายค่ะ เป็นกลุ่มแบบ informal สำหรับผู้สนใจ ไร้ผู้บงการ (ไม่ใช่กลุ่มจัดตั้งตามนโยบาย)

กิจกรรมที่ทำแล้ว ได้แก่ (1) บอกกล่าววัตถุประสงค์ของกลุ่ม (2) เริ่มเชิญเพื่อนๆ ที่มีลักษณะใฝ่เรียนรู้มาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนด้วยกัน มีบางคนที่มีลักษณะตรงตามต้องการ ดิฉันอยากเชิญมาก แต่มีบางสิ่งมาบดบังขวางกั้น อาทิเช่น เป็นผู้มีบารมีมาก ดิฉันไม่กล้าเชิญ เพราะไม่อยาก 'โหน' คำนี้ใช้เป็นส่วนตัว แปลว่า พึ่งบารมี โดยคนถูกพึ่งอาจไม่ยินดีค่ะ (3) ขับเคลื่อนกลุ่มโดยนำเรื่องราวของ KM ที่น่าสนใจมาลงบ้าง ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ บ้าง (4) อันนี้สำคัญมาก คือการสกัดตัวแปรอื่นๆ ออกไป เช่น จำหน่ายสินค้าและบริการ สวัสดีตอนเช้า-สาย-บ่าย-ดึก แจ้งข่าวดี-ข่าวด่วน ฯลฯ ถ้าไม่เคารพกติกาก็ต้องเชิญออก (5) กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน

ที่ผ่านมา มีผู้ตอบสนอง(แลกเปลี่ยน)น้อยมาก ดิฉันจึงกลับมาทบทวนตนเอง แล้วปรับกระบวนท่าใหม่ .. ลงทุน 'แจกอั่งเปา' เลยค่ะ สุ่มแจกอั่งเปา 100.- ต่อ 10 เรื่อง อันที่จริงก็เรียนรู้วิธีการนี้จาก GTK นี้ละ (ฮา) รายละเอียดตามภาพ ดิฉันขอกำลังใจด้วยนะคะ หรือจะร่วมแลกเปลี่ยนด้วยก็ยินดีมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ใช้ DM (Dhamma Management) นำหน้า KM ตามติดทุกที

เขียนเมื่อ 

แวะมาลงชื่อรับ " อังเปา " จ้าา ๕๕๕


คุณมะเดื่อ แวะเข้าไปแลกเปลี่ยนเอาฤกษ์เอาชัยให้ดารนีหน่อยนะคะ (อ้อนแล้วนะคะ ฮา)