จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2549 (ต่อ) 

        เสร็จจากอาหารมื้อกลางวัน คราวนี้ถึงของจริงแล้วที่ห้อง Conference มี Keynote Speaker จาก AU จาก Japan และจาก Mongolia เป็นคนเริ่ม เสร็จแล้ว Coffee break + Poster Session แล้วกลับมาฟัง Keynote ต่ออีกจนเย็นค่ำ แล้วจึงพากันไปเลี้ยงต้อนรับอีกโรงแรมหนึ่งไกลออกไป

        ผมชอบ Keynote Speaker จาก AU และ Japan คือ 2 คนแรกมาก เนื่องจากเป็นการพูดในภาพรวม ๆ คนหลัง ๆ พูดเจาะลึกมากจนผมชักฟังไม่รู้เรื่อง มันเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้น้อยและไม่มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge น้อย)

        ช่วงหลัง ๆ ผมจึงปลีกตัวออกมาเดินดู Poster และหาโอกาสใช้ Internet ที่เขาจัดไว้ให้ อยากจะติดตาม blog แต่ก็ไม่มีโอกาส (มีคนแย่งใช้กันมาก) จนถึงขณะนี้ จึงได้มีเวลามานั่งเขียนบันทึกอยู่นี้ เสร็จบันทึกตรงนี้แล้วกะว่าจะเอาเนื้อหาและ Power point handout ที่เขาเตรียมไว้ให้ผมนำเสนอมาศึกษาดูก่อนจะต้องนำเสนอในช่วงเช้าของวันพุธที่ 11 ต.ค. 49 จะได้ไม่ขายหน้าเขามากที่เรื่องของตัวเองแท้ ๆ ยังไม่ค่อยจะมีความรู้

         เรื่องบรรยากาศของ Poster session ผมขอเล่าด้วยภาพก็แล้วกันครับ เขาจัดที่ชั้นล่างสุด ที่ห้อง Khan Resterant ซึ่งมีภาพวาดสวย ๆ อยู่เยอะมาก ผมถ่ายรูปมาเกือบหมด


ที่ห้อง Conference


บริเวณที่บริการ Internet แต่ผมไม่มีโอกาสได้ใช้เลย


ภาพต่าง ๆ ที่ประดับภายในห้อง Khan resterant

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.