​กราบหลวงพ่อ จรัญ อันพิสุทธิ์

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กราบหลวงพ่อ จรัญ อันพิสุทธิ์

ผู้สืบพุทธธรรม นำมาสอน

ศีล สมาธิ ปัญญา ฆ่านิวรณ์

อุทาหรณ์ ชีวิต ให้ศิษย์ยล

ทุกถ้อยคำ หลวงพ่อเทศน์ วิเศษยิ่ง

ทุกทุกสิ่ง หลวงพ่อทำ ล้ำเลิศผล

ท่านทุ่มเท แก้ปัญหา สาธุชน

ชี้เหตุผล ให้แนวทาง สร้างชีวา

สอนวิปัสสนา กรรมฐาน

ธรรมทาน แผ่กว้าง อย่างล้ำค่า

เมตตาธรรม ล้นเหลือ เพื่อประชา

ทุกสายธาร ศรัทธา มาอัมพวัน

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

ดำรงเพศ สมณะ ประเสริฐสรรค์

เป็นแสงธรรม นำบุญ คุณอนันต์

เป็นยอดสงฆ์ องค์สำคัญ ควรกราบกราน

ยี่สิบห้า มกรา ถึงคราแล้ว

หลวงพ่อผู้ผ่องแผ้ว ละสังขาร

หลวงพ่อผู้ เมตตาชน พ้นบ่วงมาร

สู่นิพพาน ผ่องผุด วิมุตติธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)