แด่ ปอ ทฤษฎี

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นดารา ดวงใหญ่ ในใจชน

เป็นดารา ให้ยล อย่างยิ่งใหญ่

ดาวดับแล้ว วิญญาณ์ ลาลับไป

เรา ยังไม่ ลืม ปอ ทฤษฎี

ปอ ยังคง เป็นดาว สกาวค่า

ปอ ยังเป็น ดารา สมศักดิ์ศรี

แม้ร่าง ปอ ถูกเผา เป็นเถ้าธุลี

ปอ ยัง มี ดีล้น ให้ชนชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)