วันนี้แก้ไข multiply เกือบเรียบร้อยแล้ว   ลอง link ต้า

http://birdsocial.multiply.com