GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

QAกับงานประจำ : 20. คณบดีพบภาควิชาเทคนิคการแพทย์

    เมื่อวาน (14 พ.ย. 49) ช่วงตอนบ่าย 3 โมง ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้พบคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์

    ผู้เข้าร่วมมีผศ.ดร.อรทัย อ.นพดล อ.อรัญญา อ.พันโทหญิง รัชนีวรรณ ดร.สุรพล อ.จิรภาส คุณสุวดี คุณปนัดดา และคุณกัลยา

    ภาควิชานี้มีการเตรียมต้อนรับอย่างดีครับ มีน้ำส้ม / ขนม จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมได้ทานอย่างเอร็ดอร่อย ห้องดูสะอาด เรียบร้อย สมกับได้รับรางวัล 5 ส. ครับ

    ประเด็นการพูดคุย มีดังนี้ครับ

    - โครงการของภาควิชา / แผนปฏิบัติการประจำปี 
    - การประชุมแหล่งฝึก / ประสานงานต่อ / เขต 2 ประชุมเรื่อง
      มาตรการห้อง Lab / อ.ยุพา จากขอนแก่น / การพัฒนาคลังเลือด
      / ขอสนับสนุนคณะ
     - แผนประชุมวิชาการประจำปี / เริ่มเดือน ต.ค.
     - งบครุภัณฑ์ไม่ได้
     - ห้องเรียน  Lab ไม่พอ  / ระบุความต้องการทั้งปี / ขอใช้ห้องของ 
       RT  
     - หลังคารั่ว / ประเมินราคาแล้ว / รองบประมาณ
    - คุณกัลยาลาคลอด /  TAช่วยงาน
    - ขยะของมีคม / หารือกับคณะแพทยฯ
    - แหล่งทุน / ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ / IRPUT 
    - ทุนก.พ. / เดือน พ.ค. / ต้นสังกัดผู้ขอ / เสนอที่ประชุมกรรมการ
       วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นิตยา
    - ทุนวิจัย / พิจารณาปีละ 1 ครั้ง / รอบปีงปม. / ไม่จำกัดเงินสำหรับ
       แต่ละโครงการ / ภายในวงเงิน 5% / ปีหน้าปรับ 10 %
    - ทุนวิจัยนิสิตป.ตรี / ไม่จำกัดงบประมาณ / ขึ้นอยู่กับเหตุผล


       ภาควิชานี้มีการบ้านสำหรับท่านคณบดี 3 เรื่องครับ  

                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                     15 พ.ย. 49

 

  

 

 

 

 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59978
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

คาดว่าคุณบอยคงจำชื่ออาจารย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ผิดนะคะ อาจารย์ของ MT ชื่อ อ.พันโทหญิงรัชนีวรรณค่ะ
 • ขอบคุณครับที่ช่วยตรวจสอบรายชื่อให้

ส่งการบ้านค่ะ

 • แผนประชุมวิชาการประจำปีระดับคณะในปีงบประมาณ 50 ไม่ได้กำหนดไว้  แต่ในต้นปีงบประมาณ 51 คาดว่าจะเริ่มราวเดือน ต.ค.50
 • ห้องเรียน Lab ไม่เพียงพอ เพราะมีนิสิตจำนวนมาก  ให้ภาควิชา MT ระบุความต้องการทั้งปี  และขอความอนุเคราะห์ไปยังภาควิชา RT  ซึ่งมีห้อง Lab ขนาดจุ 40 คน พอจะแบ่งกลุ่มไปทำได้
 • หลังคาบริเวณห้องปฏิบัติการ MT รั่ว ช่วงฝนตกหนัก น้ำไหลซึมลงมาจากเพดาน  ขณะนี้คุณดาวรุ่งได้เรียกช่างมาประเมินราคาแล้ว และหจก.จันทรโชติ จะจะเข้าปรับปรุงตั้งแต่วันที่  18  -  27 ธันวาคม  2549  ค่ะ
 • คุณกัลยา คนงานล้างเครื่องมือห้องปฏิบัติการ MT จะลาคลอด 1 เดือน  คณะมอบหมายให้ TA 2 ท่านช่วยงานแทนไปพลาง
 • ขยะของมีคมของห้องปฏิบัติการ MT มีปัญหาการทิ้ง  เพราะต้องเสียค่าใช้จ่าย คณะจะหารือกับ คณะแพทยฯ อีกครั้งหนึ่ง
 • อาจารย์ ป.ตรี  ป.โท ต้องการทุนศึกษาต่อ ต่างประเทศ คณะขอให้อาจารย์เองเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษให้พร้อม และติดต่อหา อ. ที่ปรึกษาให้ตอบรับไว้ก่อน เมื่อมีแหล่งทุนมาเมื่อใด  คณะจะดำเนินการให้ทันที
 • ทุนสำหรับทำงานวิจัยของอาจารย์  พิจารณาปีละ 1 ครั้ง ช่วงต้นปีงบประมาณ  เพื่อให้มีเวลาดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยปีหน้า จะประกาศรับสมัครเร็วหน่อย เพื่อให้อาจารย์มีเวลาเขียน proposal
 • ทุนโครงงานนิสิตป.ตรี การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ ให้อยุ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบโครงร่างโครงงานของแต่ละสาขาวิชา

ขอบคุณมากคะ  ที่มีการสรุปการประชุมในครั้งนี้  และท่านคณบดีเองก็ได้ทราบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในภาควิชาไปทีละด้านให้คะ

ขอบคุณมาก ๆ  อีกครั้งคะ