160117-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Issues & problems / itch & scratch

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Issues & problems

Issues การกล่าวว่า บางคนมี issues เป็นการแสดงนัยว่า พวกเขาเป็นทุกข์ต้องทรมาน

จากความยุ่งยาก ทางอารมณ์หรือทางจิตใจ

She’s got issues from her childhood.

A small number of users are experiencing connectivity issues.

เป็นการเลือกคำสละสลวยมาใช้แทนคำทั่วไปคือ problem ที่มองว่า เป็นแง่ลบและเสื่อมเสีย

ลักษณะที่ตรงตัวของ Issues โดยทั่วไปคือ ถูกทิ้งให้คลุมเครือและลึกลับ

แม้แต่เมื่อจำกัดความให้แคบลงด้วยคำขยาย เช่น intimacy issues, emotional issues, mental issues.

ที่ใช้ทั่วไปมากกว่า คือให้ issues หมายถึง ปัญหา หรือความยุ่งยาก ต่างๆ

โดยเฉพาะในการจัดให้การบริการ เช่น

Devices on the company’s network are experiencing performance issues.

กล่าวได้อีกว่า Issues ให้ความรู้สึกของความสุภาพ

น่าจะแสดงนัยว่า สิ่งที่จะเกิดนั้นไม่น่าจะร้ายแรงหรือชี้ชัดว่ามีขนาดที่จะเป็น problem จริงๆ


Itch & scratch ทั้งสองคำใช้เป็นทั้ง กริยา และนาม

ความรู้สึก itch เกิดบนผิวหนังคน ที่ทำให้ผู้นั้น ต้องการใช้เล็บ scratch ที่บริเวณนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)