การเลือกแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.3 ม.6 ต้องให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ สติปัญญา ความสนใจ ที่มีอยู่ในตนเองบวกกับภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว อย่าเลือกตามใจผู้อื่นตามใจตนเองดีที่สุดต้องเป็นตัวของตนเองให้ได้เพราะเราต้องอยู่กับการตัดสินใจเลือกนั้น ๆต่อไป สู้ ๆ สู้ ๆ สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากใจ