เก่งภาษาอังกฤษ

1. ทำใจให้ชอบกับสิ่งที่เราจะเรียน

2. ฟังเพลงภาษาอังกฤษก่อนนอนทุกวัน

3. ดูหนังฝรั่งที่ไม่มีคำบรรยายไทยและฝึกพูดตาม  

4. แชทบ่อย ๆ   กับชาวต่างชาติ     

5. หาเพื่อนชาวต่างชาติไว้ฝึกพูดสัก 1 คน