สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ ช่วยให้ผู้เลี้ยงเกิดความผ่อนคลาย จิตใจดี แต่การเลี้ยงสุนัขที่ดีนั้น เราต้องเลี้ยงด้วยใจ คอยดูแลเอาใจใส่เหมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ไมโลและลัคกี้เป็นสี่ขาต่างสายพันธ์ แต่จิตใจเดียวกันคือความรักและซื่อสัตย์