แบบวัดความสุขคนไทย ฉบับกรมสุขภาพจิต

แบบวัดความสุขคนไทย

แบบวัดความสุขคนไทย ประกอบไปด้วยชุดคำถาม 15 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

2. ท่านรู้สึกสบายใจ
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

3. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

4. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

6. ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

8. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

9. ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

11. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

13. ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

การให้คะแนนแบบประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ ไม่เลย = 0 คะแนน เล็กน้อย = 1 คะแนน มาก = 2 คะแนน มากที่สุด = 3 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 3 4 5 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ ไม่เลย = 3 คะแนน เล็กน้อย = 2 คะแนน มาก = 1 คะแนน มากที่สุด = 0 คะแนน

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 15 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 45 คะแนน เมื่อผู้ตอบได้ประเมินตนเองแล้ว และรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนดดังนี้ 35-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (Good) 28-34 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (Fair) 0-27 คะแนน หมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (Poor)

ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น โดยขอรับบริการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ซึ่งคนในกลุ่มนี้มีข้อสงสัยว่า อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งถ้าคะแนนต่ำมาก ๆ ควรใช้แบบประเมินข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปเช่น แบบประเมินโรคซึมเศร้า หรือ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะได้ขอรับความช่วยเหลือ หรือหาทางป้องกันได้.

        ต้นเรื่องจาก : กรมสุขภาพจิต

บุญรักษาครับพี่น้อง 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " บุญรักษา " กับสาธารณสุข

คำสำคัญ (Tags)#ความสุข

หมายเลขบันทึก: 59948, เขียน: 15 Nov 2006 @ 14:58 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 21:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

wwibul
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ ที่หยิบเรื่องน่าสนใจมาให้ดูกัน

 

พิริยะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

งัยแวะมาใหม่ ละกันครับ

หายไปนาน เลยล่ะ

บุญรักษาครับ