แนะนำหนังสือให้ความรู้ในการเลี้ยงลูกที่พัฒนาการช้า


อ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ และคณะ แห่งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ มาเป็นเวลา ๑๐ ปี ได้เขียนหนังสือ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ฉบับความสุข มีการ์ตูนประกอบ อ่านง่าย เข้าใจง่ายมีตัวอย่างจริงประกอบ

ผมจึงนำมาบอกต่อ อ่านและดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มได้ที่ www.mahidolclinic.com


วิจาร

ณ์ พานิช

๑๔ ธ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)