ออกจากวิกฤตโดยกระจายอำนาจให้ประชาชน

ขณะนี้ประเทศไทยถดถอย ออกจากสภาวะวิกฤติไม่ได้ เพราะติดอยู่ในวงจรอุบาทว์แห่งการใช้สมองสัตว์เลื้อยคลาน

ออกจากวิกฤตโดยกระจายอำนาจให้ประชาชน

อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๔ ม.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าการกระจายอำนาจให้ประชาชนเป็น E1 : Empowerment อีก 2 E ที่จะต้องเดินควบคู่กันไป คือ

E2 : Education ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาทิฐิให้กับพลเมือง

E3 : Emancipation ต้องไม่ครอบงำ