เรียนแล้วโง่

ยิ่งเรียนจะยิ่งโง่ ...ถ้ายิ่งโตยิ่งไม่คิด

พพจ. ไปเรียนกะสองอาจารย์ใหญ่ สุดท้ายทนโง่ไม่ไหว ต้องหนี ไปเรียนด้วยตัวเอง ...นี่แหละการปฏิรูปศึกษา

ครูไทยวันนี้ โง่ยิ่งกว่า สองดาบสมากนัก แม้มี GotoKnow ให้อ่านแล้วก็ตาม แปลกโนะ ๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)