ความซื่อสัตย์กับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ

ราชทัณฑ์มืออาชีพ จะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช่ราชทัณฑ์มืออาชีพ..............


ความซื่อสัตย์กับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

ความซื่อสัตย์กับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ ในทัศนะของ วิลเลียม สเตอร์เจียน จากบทความ เรื่อง Integrity and The Correctional Professional ได้ เปรียบเทียบความซื่อสัตย์ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ กับสำนวนที่ว่า เนยถั่ว และ เยลลี่ (peanut butter and jelly) ที่จะต้องอยู่ด้วยคู่กันตลอดไป และ ยังได้ให้ความหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ ไว้อีกนัยหนึ่งว่า หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คุณธรรม (Moral) และ จริยธรรม (Ethical) เพื่อให้มีความคุ้มค้ากับการที่สังคมได้มอบความไว้วางให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพทำหน้าที่ในดูแลของอาชญากร ที่ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล เพื่อความปลอดภัยของสังคม และ เพื่อความไว้วางใจของประชาชนโดยที่ความซื่อสัตย์สำหรับราชทัณฑ์มืออาชีพ สามารถแสดงผลการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่จะต้องได้รับการยอมรับในหลายมิติ เช่น มิติพนักงานราชทัณฑ์อื่น ๆ มิติผู้ที่กระทำผิด มิติครอบครัวของผู้กระทำผิด มิติระบบยุติธรรมทางอาญา และ มิติของประชาชนทั่วไป
โดยสรุป


ถึงแม้ว่าเมื่อกล่าวถึงความซื่อสัตย์ สุจริต กับ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ (The Correctional Professional) หลายคนอาจเห็นว่าเป็นเพียงนามธรรม แต่ในความเป็นจริงเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ มักจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับนักโทษ และ เรือนจำ อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คุณธรรม (Moral) และ จริยธรรม (Ethical) เป็นหลัก ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมต่อไป โดยที่ความซื่อสัตย์สำหรับราชทัณฑ์มืออาชีพ สามารถแสดงผลการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ จะต้องได้รับการยอมรับ ในมิติพนักงานราชทัณฑ์อื่น ๆ มิติผู้กระทำผิด มิติครอบครัวของผู้กระทำผิด มิติระบบยุติธรรมทางอาญา และ มิติของประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย คือ การยอมรับ และ ความไว้วางใจของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนของการบังคับโทษจำคุก ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ.........................
อ้างอิง

บทความ เรื่อง Integrity and The Correctional Professional By William Sturgeon Published : 07/19/2010

ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://hubpages.com/business/Correctional-Officers
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ

ถ้าไม่มีผลประโยชน์จากเรือนจำ

ผลประโยชน์คุกมีทุกประเทศครับอาจารย์ ดร. ขจิต ฝอยทอง โดยเฉพาะคุกเอกชนสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะเป็นธุรกิจซึ่งเขากระทำโดยเปิดเผย แต่คุกของรัฐส่วนใหญ่เป็นแดนสนธยา หรือที่เรียกว่า คุกสลับซับซ้อน (ผลประโยชน์สลับซับซ้อน) ที่บอกว่าเจ้าพนักงานราชทัณฑต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เพราะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักโทษ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบถึงปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ และ มาสาละวนอยู่กับการแก้ปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ แบบตลกบริโภคไปวันๆ น่ะครับ อาจารย์....

ขอบคุณอาจารย์ศรีกรม อาจารย์นงนาท อาจารย์ต้น และอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และให้กำลังใจ ขอบพระคุณมากน่ะครับ