ชื่อเรื่อง วช.ถกปัญหา "เด็กติดเกม" กระตุ้นนักวิจัยหันศึกษาภัยไอที

แหล่งที่มา

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤศจิกายน 2549 19:07 น.

http://www.rssthai.com/reader.php?t=education&r=6661

สมัยนี้มีเกมให้เด็กๆ เลือกเล่นมากมายตามความสนใจ แต่จะทำอย่างไรให้เด็กๆ เหล่านี้รู้จักจัดสรรเวลาในการเล่นได้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูผู้ปกครองจะต้องช่วยเหลือกัน รวมถึงงานวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

วช.เปิดสัมมนาจุดประกายทำวิจัยลดภัยไอที-แก้ปัญหาเด็กติดเกม ดึงนักเรียน-ครู-ผู้ปกครองร่วมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข เชื่อแนวโน้มปัญหารุนแรงขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานวิชาการยืนยัน ด้านครูเผยพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป จับกลุ่มคุยกันแต่เรื่องเกม ไม่ชอบคิดตอบคำถามเรื่องการเรียน ยิ่งน่ากังวลเมื่อปัญหากระจายสู่เด็กในชั้นเรียนต่ำๆ มากขึ้น ส่วนเด็กเคยติดเกมเผยพ่อ-แม่ไม่ควรดุด่าแต่ควรให้กำลังใจลูก