​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

1.คำว่า กัน ในข้อใดเป็นสรรพนาม

ก.พี่ไม่ชอบให้เธอกันคิ้ว

ข.กันไว้ดีกว่าแก้

ค.คนบ้านนี้ชอบตีกัน

ง.เด็กของเราถูกกันไม่ให้เข้าไป

เฉลย ข้อ 1 นี้ ตอบข้อ ค กันคำนี้เป็น วิภาคสรรพนาม

ส่วนข้อ ก,ข และ ง กัน ล้วนเป็น คำกริยา

ครูพิสูจน์ อธิบาย

คำสรรพนาม คือคำที่ใช้แทนคำนาม มีดังนี้

1. บุรุษสรรพนาม ใช้ในการพูดจา เช่น ผม คุณ เขา หล่อน

2.ปฤจฉาสรรพนาม ใช้ถาม เช่น ใครผายลม

3.นิยมสรรพนาม ใช้ชี้ระยะ เช่น นี่ คือ บ้านของฉัน นั่น คือ บ้านของเมีย

4.อนิยมสรรพนาม ใช้บอกความไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ใคร ก็อยากรวย

5. ประพันธสรรพนาม ใช้เชื่อมประโยค พบบ่อยๆ คือคำว่า ที่ ซึ่ง อัน เช่น คนที่ขยันมักสอบได้คะแนนดี

6.วิภาคสรรพนาม ใช้แสดงการแบ่งเป็นส่วนๆ มักใช้คำว่า บ้าง ต่าง กัน เช่น นักเรียนบ้างก็เล่น บ้างก็คุย ไม่ตั้งใจเรียน หรือ คนไทยชอบทะเลาะกัน หรือ ทุกคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเล่นไลน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)