Listen to Yourself


Listen to Yourself: Think Everything Over (Chan Meditation)


“…แม้ว่าเธอฝึกปฎิบัติมานานเพียงใด ถ้าเธอไม่ขจัดความโกรธเกลียดและชิงชัง

ในกาลภายหน้า ขันธ์*ต่างๆภายในธรรมชาติเดิมแห่งเธอ**

จะแปรเปลี่ยนเป็นอสรพิษและสัตว์ป่าที่ทำร้ายผู้คน

ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ปฏิบัติธรรมจำต้องถือเอาความเมตตาและความกรุณา, จริยวัตรและปณิธาน, ความขันติอดทนของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง รวมทั้งปลูกฝังความดีและกุศล นี่หมายถึงการมอบสิ่งดีเลิศให้แก่ผู้อื่น และการเก็บสิ่งเลวทรามไว้ให้แก่ตนเอง ความดีและกุศลนั้นสั่งสมไปทีละวัน เช่นเดียวกับเงินที่เธอเก็บทีละเล็กทีละน้อย กระทั่งกลายเป็นจำนวนมาก จงให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อความกรุณาและทางแห่งกุศลกรรม แม้ว่าคนเลวจะทำกับเธออย่างไร จงให้อภัยและไม่ต่อสู้หรือขัดแย้งกับพวกเขา จงสละตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น พร้อมด้วยการอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นเผยแผ่พุทธธรรม..."

/พระอาจารย์เซวียนฮว่า, 宣化(พ.ศ.๒๔๖๒-๒๕๓๘)ผู้เผยแผ่พุทธศาสนานิกายฉาน(เซ็น)แห่งจีนสู่สหรัฐอเมริกา

Listen to Yourself: Think Everything Over (Chan Meditation)
ท่านสามารถดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้ และหนังสืออีกสองเล่มในชุดนี้

ได้ที่ http://www.buddhisttexts.org/free-dharma-talks.html


* ขันธ์ = กอง, ส่วนประกอบ, หมายถึงส่วนประกอบทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอันประกอบขึ้นเป็นชีวิต สำหรับมนุษย์แยกขันธ์ออกได้เป็น ๕ กอง ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

** ธรรมชาติเดิม ต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ self-nature, เทียบภาษาจีน คือ 自性 (จื้อซิ่ง), เทียบสันสกฤต คือ สวภาวะ หมายถึงธรรมชาติที่มีอยู่เอง คำนี้ใช้ในความหมายเดียวกับธรรมชาติเดิม, ธรรมชาติอันบริสุทธิ์, ธรรมชาติแท้จริง เป็นต้น (ในที่นี้เลือกใช้คำแปลว่า ธรรมชาติเดิม เพื่อสะดวกแก่ความเข้าใจ) สวภาวะนี้เป็นแนวคิดของนิกายโยคาจาร ที่ถือว่ามีธรรมชาติเดิมแท้อยู่ นั่นคือ "อาลยวิญญาณ" หรือ"ตถาคตครรภ์" หรือ "ธรรมกาย (ไม่เกี่ยวและไม่เหมือนกับธรรมกายในแนวคิดของสำนักหนึ่งในบ้านเรา)" ซึ่งอาลยวิญญาณนี้เป็น "ธาตุรู้" ทำหน้าที่ เก็บ และปรุงแต่งสิ่งต่างๆทั้งหมด นิกายนี้จึงถือว่า "จิตเท่านั้นที่มีอยู่" อย่างไรก็ตาม ทัศนะนี้ไม่เหมือนกับ อาตมันที่เที่ยงแท้ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เนื่องจาก อาลยวิญญาณนี้ เป็นความว่าง เป็นนิพพาน และยังอาจถูกทำให้เศร้าหมองได้จากกิเลสที่ห่อหุ้ม

ที่มา...

https://www.facebook.com/148739335287707/photos/a.148748825286758.1073741826.148739335287707/396034647224840/?type=1&theater

คำสำคัญ (Tags): #peace
หมายเลขบันทึก: 598653เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2015 06:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 ธันวาคม 2015 06:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี