"อาลัยพระองค์ สด."


-----------------------------------------

จากดินสิ้นบนดิน ไม่สิ้นกลิ่นสาร

เป็นดั่งแห่งสายธาร หล่อเลี้ยงราช

เป็นร่มไม้ให้ร่มบ้าน รื่นเย็น จิตแล

คุณสารซาบซึ้งอาตม์ ทั่วทั้ง ณ ธานี

----------------------------------------

ส.รตนภักดิ์ -- ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (0)