เงินกะน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่่องเป็นเพียงสารหล่อลื่นแต่หาใช่เครื่องยนต์ไม่ ฉันใด

เงินก็เป็นเพียงสารหล่อลื่นระบบเศรษฐกิจฉันนั้น

แต่วันนี้ดร.ซัมคิดท่านจะเอาหัวกลับหาง คิดได้เพียงว่าเศรษฐกิจคือเงิน

ค้าขายให้รวยมากๆ แล้วเศรษฐกิจจะดีเอง ขำง่ะ

------------------------------คนถางทาง..ธค.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

55555555565....ขำง่ะ...