ความรู้

ความรู้รอบตัว กะ ความรู้ในตัว คุณว่าอันไหนน่า GotoKnow กว่ากัน หรือ เท่ากัน หรือ ถูกทุกข้อ

ถ้า พพจ. มาทำข้อสอบนี้ คุณว่าท่านจะวงข้อไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)