ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 - 10.30น.เป็นวันที่ท่านคณบดีพบหน่วยงานซึ่งผมขอบันทึกสั้นๆ ว่าในการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์มากเลยครับ เพราะว่าเป็นการบริหารแบบให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยท่านคณบดีท่านรับฟังความคิดเห็นทุกอย่าง และนำมาปรึกษาหารือกัน ซึ่งหาผู้นำใส่ใจบุคลากรอย่างท่านคณบดีได้น้อยมากๆ ครับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการVote เรื่องรางวัลเบี้ยขยันซึ่งมีการยกมือกันของบุคลารกร ซึ่งหาได้น้อยมากครับที่ผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรีกันอย่างนี้ครับ ประทับใจมากครับ)